Menu

Barbell Challenge; Light @rga_training_center 9/3

0 Comments

Datumet är spikat!

Skicka din anmälan till contact@rga.nu (ange namn, ålder, längd och ca-vikt).

Anmälningsavgift, 350 kr, Swishas till nr. 1232643039.

Eventsida: Barbell Challenge; Light @rga_training_center